هاست حرفه ای لینوکس ایران

سرویس میزبانی فروغ
 • کد کالا IRL01005G
 • میـزان فضا 5GB
 • ترافیک ماهانه 80GB
 • کشور ایران
 • پنل CPanel
 • ضد هک CXS
 • آنتی ویروس ClamAV
 • وب سرویس LiteSpeed
 • سیستم عامل Linux
سرویس میزبانی فرهنگ
 • کد کالا IRL01020G
 • میـزان فضا 10GB
 • ترافیک ماهانه 100GB
 • کشور ایران
 • پنل CPanel
 • ضد هک CXS
 • آنتی ویروس ClamAV
 • وب سرویس LiteSpeed
 • سیستم عامل Linux
سرویس میزبانی تمدن
 • کد کالا IRL01020G
 • میـزان فضا 20GB
 • ترافیک ماهانه 200GB
 • کشور ایران
 • پنل CPanel
 • ضد هک CXS
 • آنتی ویروس ClamAV
 • وب سرویس LiteSpeed
 • سیستم عامل Linux
سرویس میزبانی آرمان
 • کد کالا IRL01050G
 • میـزان فضا 50GB
 • ترافیک ماهانه 800GB
 • کشور ایران
 • پنل CPanel
 • ضد هک CXS
 • آنتی ویروس ClamAV
 • وب سرویس LiteSpeed
 • سیستم عامل Linux
سرویس میزبانی آینده
 • کد کالا IRL01100G
 • میـزان فضا 100GB
 • ترافیک ماهانه 2000GB
 • کشور ایران
 • پنل CPanel
 • ضد هک CXS
 • آنتی ویروس ClamAV
 • وب سرویس LiteSpeed
 • سیستم عامل Linux