سـرور مجـازی ایـران IDC1

سرور مجازی بیستون

لیست انتظار

 • کد کالا Bistoun
 • پردازنده ۲VCores
 • رم 2GB
 • میـزان فضا 20GB SSD
 • ترافیک ماهانه 2TB
 • پورت 1GB
سرور مجازی پاسارگاد

لیست انتظار

 • کد کالا pasargad
 • پردازنده 4VCores
 • رم 4GB
 • میـزان فضا 25GB SSD
 • ترافیک ماهانه 2TB
 • پورت 1GB
سرور مجازی آپادانا

لیست انتظار

 • کد کالا apadana
 • پردازنده 4VCores
 • رم 8GB
 • میـزان فضا 50GB SSD
 • ترافیک ماهانه 2TB
 • پورت 1GB
سرور مجازی هگمتانه

لیست انتظار

 • کد کالا hegmatane
 • پردازنده 4VCores
 • رم 16GB
 • میـزان فضا 100GB SSD
 • ترافیک ماهانه 2TB
 • پورت 1GB
سرور مجازی پرسپولیس

لیست انتظار

 • کد کالا perspolis
 • پردازنده 6VCores
 • رم 32GB
 • میـزان فضا 160GB SSD
 • ترافیک ماهانه 2TB
 • پورت 1GB
سرور مجازی ارم

لیست انتظار

 • کد کالا eram
 • پردازنده 8VCores
 • رم 48GB
 • میـزان فضا 200GB SSD
 • ترافیک ماهانه 2TB
 • پورت 1GB